Wykonywanie Usługi Doradztwa Rynku Nieruchomości przez Biuro Nieruchomości „A.Z.GWARANCJA” stało się możliwe dzięki znowelizowanej Ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z:

Art.180 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonać opracowania i ekspertyzy oraz prowadzić doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

Daradztwo w zakresie rynku nieruchomości

oraz wieloletniemu doświadczeniu, wyspecjalizowanemu zespołowi i posiadaną ogromną wiedzą o lokalnych rynkach nieruchomości, aktualnych projektach i planach oraz tendencjach w sposobach zagospodarowania nieruchomości o różnych rodzajach.

Potrzeba podjęcia świadomej, odpowiedzialnej i bezpiecznej decyzji w celu angażowania dużych środków kapitałowych celem zainwestowania w nieruchomości wymaga fachowej i rzetelnej wiedzy doradcy rynku nieruchomości.

 


Biuro Nieruchomości „A.Z.GWARANCJA” świadczy usługi:

- doradztwa w formie analiz i ekspertyz rynkowych nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości,

dla podmiotów:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw,
 • deweloperów,
 • rentierów,
 • banków,
 • funduszy kapitałowych,
 • ubezpieczycieli,
 • spółdzielni,
 • zarządców,
 • instytucji państwowych,
 • agend państwowych.


dla celów:

 • planowania inwestycji na nowych rynków zbytu,
 • planowania zagospodarowania przestrzennego oraz efektywnym gospodarowaniu nieruchomości,
 • lokowania funduszy w nieruchomości,
 • własnych potrzeb lub dalszego odsprzedania nieruchomości,
 • zagospodarowania, przekształcenia nieruchomości.
 • przebranżowienia nieruchomości,
 • zabezpieczenia się przed ryzykiem rozporządzania nieruchomością.

 

Cena Wykonania Usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Celem podnoszenia specjalistycznej wiedzy dla dobra klientów i lepszej obsługi rynku nieruchomości Pan Andrzej Zapart uczestnicząc w kilkunastu szkoleniach uzyskał certyfikat oraz tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN co zostało zapisane w Rejestrze Doradców PTEiDRN pod numerem 98.

SERDECZENIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.