Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomości-1
Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomości-2
Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomości-3
Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomości-4
certyfikat pobytu na konferencji z branży nieruchomości
Zaświadczenie EAN Nieruchomości
Certyfikat PAN Nieruchomości
Certyfikat Kongresu XI Nieruchomości
Zaświadczenie EAN Nieruchomości - 2
Certyfikat DGA
Zaświadczenie z DGA
Zaświadczenie z ukończenia elementów wiedzy z zakresu nieruchomości
Dyplom uznania na rynku nieruchomości
Dyplom XII Kongresu Nieruchomości
Zaświadczenie z prawa wspólnotowego
Dyplom XIII Kongresu Nieruchomości
Świadectwo Ochronne
Zaświadczenie unijne reg
Zaświadczenie z zarządzania jakością obsługi
Zaświadczenie PTEDRN Nieruchomości
Świadectwo z OSPPRN Nieruchomości
Zaświadczenie z PFRN Nieruchomości
List z PKO
Zaświadczenie z PTEDRN Nieruchomości - 1
Laur 2 z PTEDRN Nieruchomości
Laur 3 z PTEDRN Nieruchomości
Laur 4 z PTEDRN Nieruchomości
Laur 5 z PTEDRN Nieruchomości
Certyfikat HOMO
Ubezpieczenie Concordia Nieruchomości
Podziękowania ze szkoły
Dyplom OSRN Nieruchomości
Certyfikat PERF Nieruchomości
Certyfikat EAN
Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości
Certyfikat Lebiedź
Certyfikat OSPPRN Nieruchomości - 1
Certyfikat członkostwa w stowarzyszeniu nieruchomości